A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Ustawy

 

Prawo Dla Lekarzy

 

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 219, poz. 1708)

 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa ( Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w/s specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. Nr 213, poz. 1779)