A- A A+
A- A A+

Uchwała nr 6/XXXI/13

 

Rezolucja nr 2/XXXI/13 - o utworzenie Funduszu Pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy utracili żródło zarobkowania

 

 

Rezolucja nr 1/XXXI/13 - o utworzenie Funduszu Pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy utracili źródło zarobkowania

 

 

Stanowisko nr 1/XXXI/13

 

 

Oświadczenie nr 3/XXXI/13

 

 

Oświadczenie nr 2/XXXI/13 - w sprawie poparcia stanowsika nr 1 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu, w sprawie zalożeń do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

 

Oświadczenie nr 1/XXXI/13 - w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia

 

 

Apel nr 1/XXXI/13

 

 

Uchwała nr 1/XXXI/13 - regulamin i porządek obrad XXXI Zjazdu Lekarzy BIL