A- A A+
A- A A+

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

Borowiecki Maciej

Sekretarz:

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Białożyk Paweł

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Chrobot Andrzej

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Dalke Krzysztof

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Gaweł Krzysztof

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Kuliński Andrzej

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Narolska-Wierczewska Elżbieta

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Pech Elżbieta

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Piechocka-Zakurzewska Maria

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Prywiński Stanisław

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Ratajczak Dariusz

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Rogowski Marek

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Sadowska-Krawczenko Iwona

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Siwek Piotr

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Staszak-Kowalska Radosława Maria

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Szczęsny Wojciech

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Śliwińska Hanna

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Światkowska Małgorzata

Okręgowa Komisja Wyborcza - informacje

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

STANOWISKA FUNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2013

  OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2013-2017
1.  Prezes dr n. med. Prywiński Stanisław
2.  Wiceprezes dr n. med. Staszak-Kowalska Radosława
3.  Wiceprezes lek. dent. Kuliński Andrzej
4.  Sekretarz dr n. med. Białożyk Paweł
5.  Za-ca sekretarza lek. Rajewski Jerzy
6.  Skarbnik lek. Gaweł Krzysztof
7.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Borowiecki Maciej
8.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr hab. n. med. Bronisz Agata
9.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Dalke Krzysztof
10.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Kozłowski Bartosz
11.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Lewandowski Marek
12.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Majewski Bartosz
13.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Ratajczak Dariusz
14.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Rogowski Marek
15.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Szczęsny Wojciech
16.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Śliwińska Hanna
17.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Świątkowska Małgorzata

 

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2013-2017
1.  OROZ dr n. med.           Bronisz Marek                  
       
2.   I Zastepca O R O Z dr n. med. Kąkol Jerzy
3.  II Zastepca O R O Z lek. dent. Rogowski Jerzy
4.  Zastępca O R O Z dr n. med. Bańkowska-Woźniak Magdalena
5.  Zastępca O R O Z lek. dent. Bohuszewicz Małgorzata
6.  Zastępca O R O Z lek. Bochat Marek
7.  Zastępca O R O Z dr n. med. Bonek Robert
8.  Zastępca O R O Z dr n. med. Cichosz Andrzej
9.  Zastępca O R O Z lek. Goszczyński Andrzej
10.  Zastępca O R O Z lek. Klucz Katarzyna
11.  Zastępca O R O Z lek. Kołakowski Jarosław
12.  Zastępca O R O Z dr n. med. Krzyżanowski Marek
13.  Zastępca O R O Z lek. dent. Łukomska-Jasik Bożena
14.  Zastępca O R O Z dr n. med. Narolska-Wierczewska Elżbieta
15.  Zastępca O R O Z lek. dent. Otfinowska Eleonora
16.  Zastępca O R O Z lek. Patyk Iwona
17.  Zastępca O R O Z lek. Piwowar Piotr
18.  Zastępca O R O Z lek. Prywiński Maciej
19.  Zastępca O R O Z lek. Przybysz Krzysztof
20.  Zastępca O R O Z dr n. med. Siwek Piotr
21.  Zastępca O R O Z lek. dent. Straburzyńska Maria
22.  Zastępca O R O Z lek. Szymański Andrzej
23.  Zastępca O R O Z dr n. med. Tyloch Janusz
24.  Zastępca O R O Z lek. Waleryś-Misiak Małgorzata
25.  Zastępca O R O Z lek. Wierciński Andrzej
26.  Zastępca O R O Z dr n. med. Wierzchowski Paweł

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2013-2017
1.  Przewodniczący lek.                     Kozak Mirosław
2.  Wiceprzewodniczący dr n. med. Sergot-Martynowska Grażyna
3.  Wiceprzewodniczący lek. dent. Kawecka Elżbieta
       
4.  Członek OSL lek. Boguszyński Mieczysław
5.  Członek OSL dr n. med. Chrobot Andrzej
6.  Członek OSL lek. dent. Domańska-Midura Halina
7.  Członek OSL lek.. Goc Maria
8.  Członek OSL dr n. med. Pilecki Stanisław
9.  Członek OSL dr n. med. Rydzkowski Mariusz
10.  Członek OSL dr n. med. Wieczorek Janusz
11.  Członek OSL dr n. med. Winiarski Piotr

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2013-2017
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek.          Wasik Juliusz
2.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Bielecka Arleta
3.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Kwaśniewska Jolanta - do 15.08.2016
4.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Oczki Janina

 

  OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 2013-2017
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej lek.        Narolska-Wierczewska Elżbieta
2.  Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej dr n. med. Borowiecki Maciej
       
3.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej dr n. med. Dalke Krzysztof
4.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej lek. Kołakowski Jarosław
5.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej lek. dent. Kwaśniewska Jolanta - do 15.08.2016
6.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej dr n. med. Siwek Piotr
7.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej dr n. med. Staszak-Kowalska Radosława

Wyniki wyborów delegatów na OZL znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2013 r