plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

dr n. med. Narolska-Wierczewska Elżbieta

Sekretarz:

dr n. med. Borowiecki Maciej

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Dalke Krzysztof

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

lek. Kołakowski Jarosław

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med.  Siwek Piotr

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Staszak-Kowalska Radosława

Okręgowa Komisja Wyborcza- informacje

Wybory 2017

Szanowni Państwo!

     Zakończyliśmy w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej podstawową turę wyborów do samorządu lekarskiego VIII kadencji (25 września) .

    Głosowanie wyłoniło dotychczas 92 delegatów - wybranych w 21 spośród 27 rejonów wyborczych (utworzonych na mocy uchwały 3/VII/17 Okręgowej Rady Lekarskiej BIL z 19 stycznia 2017 r.). Pozwoliło to na obsadzenie ponad 50% mandatów dostępnych w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w VIII kadencji. Wśród wybranych do tej pory delegatów jest 41 kobiet i 51 mężczyzn. Tytuł zawodowy lekarza posiadają 74 osoby, zaś lekarza dentysty – 18. Delegaci lekarze stanowią 2,29% ogółu członków Bydgoskiej Izby Lekarskiej, a lekarze dentyści – 2,55%.

    Niestety, w trzech rejonach nie przeprowadzono wyborów, ponieważ  nie zgłoszono tam ani jednego kandydata, zaś z powodu niskiej frekwencji wyborczej, tj. braku 20-procentowego kworum, wybory w kolejnych trzech nie spełniły wymogów regulaminu wyborów i nie zostały uznane za ważne. Zaznaczyć należy, że członkami ww. rejonów jest ponad 570 lekarzy.

    Warto pamiętać, że regulamin wyborów dopuszcza możliwość przeprowadzenia kolejnej tury tam, gdzie wyboru nie dokonano. Aby móc przeprowadzić ją w danym rejonie, należy do 15 listopada br. złożyć do Okręgowej Komisji Wyborczej pisemny wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów (poparty przez minimum 20% ogólnej liczby członków tego rejonu), jak również zgłosić spośród członków danego rejonu przynajmniej jednego kandydata na delegata (formularze wniosku i karty zgłoszenia kandydata - poniżej). Zgłoszenia kandydatów przesyłane poprzednio są w tej sytuacji nieaktualne. Prawidłowo wypełniona dokumentacja będzie podstawą do przeprowadzenia w wybranych rejonach, do końca bieżącego roku, kolejnej tury wyborów.

    Zachęcam członków rejonów, które nie wybrały dotychczas swych reprezentantów, do zaprezentowania na swym terenie najwyższej wyborczej aktywności. Pamiętajmy, że rezygnacja z praw wyborczych nie rozwiąże ani jednego z licznych problemów naszego środowiska.

    Wyborcom, w imieniu wszystkich delegatów, dziękuję za głosy i zaufanie. Wybranym – serdecznie gratuluję, życząc jednocześnie wielu sukcesów oraz satysfakcji w pracy na  rzecz naszego samorządu.
 

Przewodnicząca OKW BIL

Elżbieta Narolska-Wierczewska

 

 

 

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów delegatów na OZL znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2017 r

 

STANOWISKA FUNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2017

  OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2017-2021
1.  Prezes    
2.  Wiceprezes    
3.  Wiceprezes    
4.  Sekretarz    
5.  Za-ca sekretarza    
6.  Skarbnik    
7.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
8.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
9.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
10.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
11.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
12.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
13.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
14.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
15.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
16.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
17.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    

 

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2017-2021
1.  OROZ    
       
2.   I Zastepca O R O Z    
3.  II Zastepca O R O Z    
4.  Zastępca O R O Z    
5.  Zastępca O R O Z    
6.  Zastępca O R O Z    
7.  Zastępca O R O Z    
8.  Zastępca O R O Z    
9.  Zastępca O R O Z    
10.  Zastępca O R O Z    
11.  Zastępca O R O Z    
12.  Zastępca O R O Z    
13.  Zastępca O R O Z    
14.  Zastępca O R O Z    
15.  Zastępca O R O Z    
16.  Zastępca O R O Z    
17.  Zastępca O R O Z    
18.  Zastępca O R O Z    
19.  Zastępca O R O Z    
20.  Zastępca O R O Z    
21.  Zastępca O R O Z    
22.  Zastępca O R O Z    
23.  Zastępca O R O Z    
24.  Zastępca O R O Z    
25.  Zastępca O R O Z    
26.  Zastępca O R O Z    

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2017-2021
1.  Przewodniczący    
2.  Wiceprzewodniczący    
3.  Wiceprzewodniczący    
       
4.  Członek OSL    
5.  Członek OSL    
6.  Członek OSL    
7.  Członek OSL    
8.  Członek OSL    
9.  Członek OSL    
10.  Członek OSL    
11.  Członek OSL    

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2017-2021
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
2.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
3.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
4.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej    

 

  OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 2017-2021
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej    
2.  Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej    
       
3.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
4.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
5.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
6.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
7.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej