plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

dr n. med. Narolska-Wierczewska Elżbieta

Sekretarz:

dr n. med. Borowiecki Maciej

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Dalke Krzysztof

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

lek. Kołakowski Jarosław

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med.  Siwek Piotr

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Staszak-Kowalska Radosława

Okręgowa Komisja Wyborcza- informacje

Wybory 2017/2018
 

Obwieszczenie  nr 2/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 3/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 4/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 5/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 6/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 7/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 8/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Obwieszczenie  nr 9/2018/VII Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Delegaci VIII kadencji wybrani


   17 stycznia br. zakończyliśmy w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej wybory do samorządu lekarskiego  VIII kadencji.

   W wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji udział wzięło 1169 członków naszej Izby (o 453 mniej niż w wyborach poprzedniej kadencji), co daje frekwencję wyborczą na poziomie 25,8%. Dominującą formą wyborów było głosowanie korespondencyjne – wybrało ją ponad ¾ głosujących.

   Glosowanie wyłoniło 95 delegatów, co odpowiada 63,3% dostępnych mandatów (w VII kadencji rozdano ponad 75% mandatów). Delegaci to 43 kobiety i 52 mężczyzn. Tytuł zawodowy lekarza posiada 77 osób, zaś tytuł lekarza dentysty – 18. Delegaci lekarze są 2-procentową reprezentacją ogółu lekarzy-członków BIL, a lekarze dentyści, odpowiednio, 2,5-procentową. W porównaniu z ubiegłymi wyborami (rok 2013) wybrano o 10 lekarzy mniej i o 2 lekarzy dentystów więcej. Warto podkreślić, że delegaci nowej kadencji to w około 40% osoby, które nie były wybrane w VII kadencji.

   W trzech rejonach nie przeprowadzono wyborów, ponieważ nie zgłoszono w nich żadnego kandydata, zaś w kolejnych dwóch - z powodu braku 20-procentowego kworum - uznano wybory za nieważne. Członkami rejonów, które nie wyłoniły swoich reprezentantów, jest około 400 lekarzy.

   Wyborcom, w imieniu wszystkich wybranych delegatów, dziękuję za zaufanie i głosy. Delegatom na Okręgowy Zjazd  Lekarzy VIII kadencji gratuluję, życząc jednocześnie sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz naszego samorządu.

   Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wybierze nowe władze Bydgoskiej Izby Lekarskiej, odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.Dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej BIL
    

 

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów delegatów na OZL znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2017 r

 

STANOWISKA FUNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2018

  OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2018-2022
1.  Prezes dr n. med. Marek Bronisz
2.  Wiceprezes dr n. med. Paweł Białozyk
3.  Wiceprezes lek. Jerzy Rajewski.
4.  Sekretarz dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska.
5.  Za-ca sekretarza dr hab. n. med. Agata Bronisz
6.  Skarbnik lek. Krzysztof Gaweł
7.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Borowiecki
8.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Dalke
9.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Michał Kopeć
10.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Marek Lewandowski
11.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Bartosz Majewski
12.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Aleksandra Perczak
13.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Stanisław Prywiński
14.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Dariusz Ratajczak
15.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Marek Rogowski
16.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Małgorzata Świątkowska
17.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Piotr Winiarski

 

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2018-2022
1.  O R O Z dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska
       
2.   I Zastepca O R O Z    
3.  II Zastepca O R O Z    
4.  Zastępca O R O Z    
5.  Zastępca O R O Z    
6.  Zastępca O R O Z    
7.  Zastępca O R O Z    
8.  Zastępca O R O Z    
9.  Zastępca O R O Z    
10.  Zastępca O R O Z    
11.  Zastępca O R O Z    
12.  Zastępca O R O Z    
13.  Zastępca O R O Z    
14.  Zastępca O R O Z    
15.  Zastępca O R O Z    
16.  Zastępca O R O Z    
17.  Zastępca O R O Z    
18.  Zastępca O R O Z    
19.  Zastępca O R O Z    
20.  Zastępca O R O Z    
21.  Zastępca O R O Z    
22.  Zastępca O R O Z    
23.  Zastępca O R O Z    
24.  Zastępca O R O Z    
25.  Zastępca O R O Z    
26.  Zastępca O R O Z    

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2018-2022
1.  Przewodniczący lek. Mirosław Kozak
2.  Wiceprzewodniczący lek. dent. Elżbieta Kawecka
3.  Wiceprzewodniczący dr. n. med Grażyna Sergot-Martynowska
       
4.  Członek OSL lek. Małgorzata Barkowska-Czerniak
5.  Członek OSL dr. n. med Andrzej Chrobot
6.  Członek OSL lek. dent. Halina Domańska-Midura
7.  Członek OSL lek. dent. Aleksandra Dyduch-Frydryszak
8.  Członek OSL lek. Maria Goc
9.  Członek OSL lek. dent. Maria Kapsa-Sroczyńska
10.  Członek OSL dr. n. med Szymon Kwiatkowski
11.  Członek OSL dr. n. med Mariusz Rydzkowski
12.  Członek OSL dr. n. med Janusz Wieczorek

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2018-2022
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
2.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Agata Kalicka
3.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Adam Kasperski
4.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Juliusz Wasik

 

  OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 2018-2022
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej    
2.  Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej    
       
3.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
4.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
5.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
6.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
7.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej