A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

REZOLUCJA NR 3 w sprawie powołania punktu pomocy kryzysowej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej


REZOLUCJA NR 2 w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczących bezpiecznego stosowaniu promieniowania jonizującego


REZOLUCJA NR 1 w sprawie absencji na obradach XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej


UCHWAŁA NR 6 w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2010-2014


UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2010, upoważnienia Okręgowej Radzie Lekarskiej do dokonywania przesunięć środków pieniężnych w ramach uchwalonego budżetu


UCHWAŁA NR 4 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego BIL za rok 2009


UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej


UCHWAŁA NR 2 w sprawie programu XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy


UCHWAŁA NR 1 w sprawie regulaminu XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy BIL


APEL NR 3 do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Kujawsko-Pomorskiego oddziału Narodowego


APEL NR 2 do lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej - parlamentarzystów i działaczy samorządów terytorialnych


APEL NR 1 do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej