A- A A+
A- A A+

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

Borowiecki Maciej

Sekretarz:

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Fórmaniak Jacek

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Juraniec Małgorzata

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Narolska-Wierczewska Elżbieta

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Pech Elżbieta

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

Sadowska-Krawczenko Iwona

Okręgowa Komisja Wyborcza - informacje

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

STNOWISKA FUKNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2009

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2009-2013
Prezes dr n. med. Stanisław Prywiński
Wiceprezes dr n. med. Paweł Białożyk
Wiceprezes dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
Sekretarz lek. Hanna Śliwińska
Za-ca sekretarza dr n. med. Witold Hryncewicz
Skarbnik lek. dent. Andrzej Kuliński
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Borowiecki
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Andrzej Chrobot
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Dalke
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Krzysztof Gaweł
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. stom. Jolanta Kwaśniewska
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Dariusz Ratajczak
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Marek Rogowski
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Wojciech Szczęsny
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Małgorzata Świątkowska

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2005-2009
OROZ dr n. med. Marek Bronisz
   
I Zastępca OROZ  
II Zastępca OROZ  
Zastępca OROZ lek. Marek Bochat
Zastępca OROZ dr n. med. Małgorzata Bohuszewicz
Zastępca OROZ dr n. med. Robert Bone
Zastępca OROZ lek. Barbara Borzyszka
Zastępca OROZ lek. Grzegorz Buczkowski
Zastępca OROZ dr n. med. Andrzej Cichosz
Zastępca OROZ lek. Durczak-Hillemann Maria
Zastępca OROZ lek. Andrzej Goszczyński
Zastępca OROZ dr n. med. Tomasz Grzela
Zastępca OROZ dr n. med. Jerzy Kąkol
Zastępca OROZ dr n. med. Marek Krzyżanowski
Zastępca OROZ lek. Bożena Łukomska-Jasik
Zastępca OROZ dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska
Zastępca OROZ dr n. med. Anna Nowicka
Zastępca OROZ lek. Mariusz Ostrowski
Zastępca OROZ lek. dent. Eleoanora Otfinowska
Zastępca OROZ lek. Iwona Patyk
Zastępca OROZ lek. Krzysztof Przybysz
Zastępca OROZ dr n. med. Piotr Rhone
Zastępca OROZ lek. dent. Jerzy Rogowski
Zastępca OROZ dr n. med. Piotr Siwek
Zastępca OROZ dr n. med. Edward Szymkowiak
Zastępca OROZ dr n. med. Krzysztof Tojek
Zastępca OROZ dr n. med. Janusz Tyloch
Zastępca OROZ dr n. med. janusz Wieczorek
Zastępca OROZ lek. Dariusz Wiśniewski

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2005-2009
1.  Przewodniczący dr n. med.                     Stanisław Pilecki
2.  Wiceprzewodniczący lek. Maria Goc
3.  Wiceprzewodniczący dr n. med. Grażyna Sergot-Martynowska
       
4.  Członek OSL lek. Mieczysław Boguszyński
5.  Członek OSL lek. dent. Barbara Jundziłł
6.  Członek OSL lek. Józef Karwowski
7.  Członek OSL lek. dent. Elżbieta Kawecka
8.  Członek OSL lek. Mirosław Kozak
9.  Członek OSL dr n. med. Mariusz Lisiak
10.  Członek OSL dr n. med. Zbigniew Petrykowski
11.  Członek OSL dr n. med. Mariusz Rydzkowski
12.  Członek OSL dr n. med. Ewa Smukalska

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2005-2009
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek.          Juliusz Wasik
2.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Aleksander Łukasiewicz
3.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Elżbieta Pech
4.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Halina Piaskowska

 

Wyniki wyborów znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2009 r